สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับ ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และ นายชำนาญ ชื่นตา อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในโอกาสมารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับ ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร        อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และ นายชำนาญ ชื่นตา อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในโอกาสมารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563

3,793 total views, 2 views today