สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการรับรายงานตัวและเลือกโรงเรียนของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ.2563 เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการรับรายงานตัวและเลือกโรงเรียนของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ.2563 เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเมืองชายขอบ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวให้โอวาท พร้อมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งด้วย

 

794 total views, 2 views today