สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1       (บ้านเก่าวิทยา) โดยมี นายบำรุง ข่ายคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการฯ นางสาวสุภาพ จัดละ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 นายสุรชัย สุขเข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ และ น.ส.ศรัณย์รัช เดชอุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน นางปานไพลิน แม้นพรม นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯ

7,453 total views, 2 views today