สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการประเมินภาค ค. สอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอน ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 – วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการประเมินภาค ค. สอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอน ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 โดยมีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 299 คน ขาดสอบ 3 คน ณ สนามสอบโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ โดยมี นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการ     ภาค 3 ได้ตรวจเยี่ยม การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด มี นายอนันต์ กัลปะ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการดำเนินการประเมิน ภาค ค.            สอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอน และมีนายณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เป็นประธานสนามสอบ

7,525 total views, 3 views today