สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี บรรจุ        และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปฐมนิเทศและให้โอวาท

 

4,161 total views, 2 views today