สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบแข่งขันได้มาขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย น.ส.ศุภรัชต์ กาญจนางกูร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กจ.3 และน.ส.ปิยนาถ สืบเนียม ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.กาญจนบุรี ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบแข่งขันได้มาขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยมีผู้มาเข้ารับการสอบคัดเลือก จำนวน 4 ราย      เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 63 ณ เรือนกาญจนิกา สพป.กจ.1

 

 

17,231 total views, 1 views today