สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยะมหาราช”

ข้ามไปยังทูลบาร์