สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.พิธาน พื้นทอง ศึกษาธิการภาค 4 เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ข้ามไปยังทูลบาร์