สันทนาการยามเช้า

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ที่ต้นจามจุรียักษ์ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 กรมการสัตว์ทหารบก นายอนันต์ กัลปะศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมสันทนาการยามเข้าระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อสร้างความคุ้นเคย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือข้อราชการร่วมกัน โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน

ข้ามไปยังทูลบาร์