สรุปผลการย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษาประจำปี 2562 จำนวน 34 ราย

?ตามมติ กศจ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 มีมติย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (กรณีปกติ) ประจำปี 2562 จำนวน 33 ราย  และย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จำนวน 1 ราย 

1.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 จำนวน  15 ราย

2.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จำนวน  3 ราย 

3.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จำนวน  9 ราย 

4.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จำนวน  3 ราย 

5.สพม.8 (จังหวัดกาญจนบุรี) จำนวน 4 ราย

สรุปผลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ปี 62 34 ราย

200 total views, 1 views today