ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ผ่านสือโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี

ข้ามไปยังทูลบาร์