ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรับเสด็จและเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกในฐานะผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโลกโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 และเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับทอดพระเนตรนิทรรศการอุทยานธรณีวิทยา และพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ข้ามไปยังทูลบาร์