ร่วมกิจกรรมอบรม “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 28 – 29 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เข้าร่วมกิจกรรมอบรม “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting โดยมี นายไสว สารีบท  รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม ประกอบด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน และสถานศึกษา กศน.กาญจนบุรี  วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์วิธีการตรวจและประเมินผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการในสถานศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบในระดับจังหวัด และระดับภาค จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง วิทยากร โดย สำนักงาน ป.ป.ช.

 

3,735 total views, 191 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์