ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ประจำปี 2561 จังหวัดกาญจนบุรี (เพิ่มเติม)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ประจำปี 2561 จังหวัดกาญจนบุรี (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมีนายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน

11 total views, 1 views today