ร่วมยินดีต้อนรับ นายสราวุธ พูลพิพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ที่ได้โอนย้ายและเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับคณะ นายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางมาส่ง นายสราวุธ พูลพิพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ที่ได้โอนย้ายและเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี         โดย นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1         อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

ข้ามไปยังทูลบาร์