มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  ดังนี้

มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

41 total views, 1 views today