พิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 08:30 น. นายชาลี  สำรองทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี     ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงนำความรู้     ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวง       ที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่มวลพสกนิกรของพระองค์ที่ประสบภัยแล้ง โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

10 total views, 1 views today