พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กศจ.กาญจนบุรี ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรณีผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐ สายที่ ๑ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) จำนวน ๓๑ ราย ในวันอังคารที่ ๑  พฤษภาคม ๒๕๖๑   ณ ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี   นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีฯ

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์