พิธีมอบวุฒิบัตร แก่บัณฑิตน้อยและพิธีมอบใบแสดงผลการเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนโรงเรียนถาวรวิทยา

นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร           แก่บัณฑิตน้อยและพิธีมอบใบแสดงผลการเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนโรงเรียนถาวรวิทยา พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่ผ่านการศึกษาทุกระดับชั้น และในโอกาสนี้ นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติ        เปิดงาน “ฟ้าขาว ชาวถาวร 2562” เมื่อคืนวันที่ 16 มีนาคม 2562  เวลา 17.00 น.  ณ โรงเรียนถาวรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 total views, 1 views today