พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา พบนักเรียนโครงการกองทุนการศึกษา

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา พบนักเรียนโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อติดตามการเรียนของนักเรียน สภาพความเป็นอยู่ และเน้นย้ำว่า “อย่าทิ้งโอกาส ต้องวิ่งเข้าหาโอกาส” พร้อมติดตามการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาในอำเภอทองผาภูมิ และให้แนวคิดในการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการโรงเรียนคุณธรรม การมีอัตตลักษณ์ และการสร้างคนดีสู่สังคมโดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 นายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 นายภูวเดช อินทร์พรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี/ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทุนเพิ่อการศึกษา ร่วมประชุม

ข้ามไปยังทูลบาร์