พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน

ข้ามไปยังทูลบาร์