พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ใช้ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน

ข้ามไปยังทูลบาร์