พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ้านกองม่องทะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. ที่ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี  เป็นประธานการประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชน ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ       ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ นายบวรศักดิ์ วานิช        นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์  กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พล.ต.ต.สุวิทย์ ชาวศรีทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส     โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายปกรณ์ กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากกองพลทหารราบที่ 9 ผู้แทนจากมณฑลทหารบกกาญจนบุรี     นายอำเภอ เจ้าหน้าที่สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ้านกองม่องทะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์