ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 ระดับจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด จำนวน 2 รางวัล ดังนี้

  1. รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับจังหวัด
  2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับจังหวัด

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์