ปลูกป่าในกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ที่ พื้นที่ปลูกป่าหน้าเขื่อนท่าทุ่งนา ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมปลูกป่าในกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน มีส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา และภาคีเครือข่าย ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เสริมต้นไม้ในพื้นที่ว่าง ปลูกซ่อมต้นไม้ทดแทนต้นเก่าที่ตาย ถางกำจัดวัชพืชรอบโคนต้นไม้ โดยเว้นลูกไม้ขนาดเล็กที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ ตามโครงการและสถานที่ต่างๆให้เติบโตแข็งแรง ดังที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกมาแล้วมากกว่าการปลูกใหม่ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญและร่วมใจกันบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกตามสถานที่ต่างๆ และเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, อยู่บนเวที และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 13 คน, รวมถึง นิวัตน์ โชติสวัสดิ์, Tasanawan Kasudjai, Suttha Suebda, เมตตา สุกใส, Poonsub Hinon และ Porntip Santad, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

 

ในภาพอาจจะมี 6 คน, สถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 3 คน, หมวก, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง Tasanawan Kasudjai, Suttha Suebda และ Porntip Santad, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 13 คน, รวมถึง นิวัตน์ โชติสวัสดิ์, Tasanawan Kasudjai, Suttha Suebda, เมตตา สุกใส และ Porntip Santad, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง Porntip Santad, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน, ดอกไม้, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 8 คน, รวมถึง เมตตา สุกใส, Porntip Santad และ นิวัตน์ โชติสวัสดิ์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี เมตตา สุกใส, ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง Suttha Suebda และ Poonsub Hinon, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

 

ข้ามไปยังทูลบาร์