ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการศึกษาโดยใช้รูปแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 8 จังหวัดนำร่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการศึกษาโดยใช้รูปแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 8 จังหวัดนำร่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่คุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2563 มีศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และครู เข้าร่วมประชุม โดยมี นายศรีชัย      พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธาน

 

 

3,133 total views, 2 views today