ประชุมเพื่อเตรียมการในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ที่จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นางพรทิพย์ สันทัด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562     ที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน

ข้ามไปยังทูลบาร์