ประชุมเตรียมความพร้อมในการร่วมต้อนรับ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในการตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา และโรงเรียนสาขา

    นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการร่วมต้อนรับ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในการตรวจเยี่ยมและติดตาม    ความคืบหน้าโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา และโรงเรียนสาขา (โรงเรียนกองม่องทะ สาขาบ้านไล่โว่ สาขาบ้านเกาะสะเดิ่ง และสาขาบ้านสาละวะ) ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 25622 โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

6 total views, 1 views today