ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการตรวจ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562”

      เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี           นายอนันต์  กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ     “การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการตรวจ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงาน และสถานศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

3 total views, 1 views today