ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

            เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์