ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายอนันต์  กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562  ณ  โรงแรมบ้านแก้วฟ้ารีสอร์ท อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

35 total views, 1 views today