ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้รับผิดชอบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้รับผิดชอบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ.2563 ให้กับหน่วยงาน และโรงเรียนนำร่องทั้ง 41 โรงเรียน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563    ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมี นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี     เป็นประธาน

 

ข้ามไปยังทูลบาร์