การประชุมประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปส.กช.) เชิงปฏิบัติการงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการจัดเก็บข้อมูลลงในระบบบูรณาการข้อมูลการศึกษาเอกชน PEDC และ PSDS โรงเรียนเอกชนนอกระบบ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

     วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562  ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี  นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปส.กช.) เชิงปฏิบัติการงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการจัดเก็บข้อมูลลงในระบบ    บูรณาการข้อมูลการศึกษาเอกชน PEDC และ PSDS โรงเรียนเอกชนนอกระบบ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

40 total views, 1 views today