ประชุมติดตามความก้าวหน้าในพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี             นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน มีพระราชวิสุทธิเมธี  เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี         เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี        หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  โดยจังหวัดกาญจนบุรีมีกำหนดการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันเสาร์ ที่ 6 เมษายน 2562 ฤกษ์ประธานพิธีตักน้ำ เวลา 11.52 น. ณ บริเวณต้นน้ำแม่น้ำสามประสบ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกาญจนบุรีและจะอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ มายังวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี      เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ในวันจันทร์ ที่ 8 เมษายน 2562  ฤกษ์ประธานสงฆ์จุดเทียนชัยและเทียนพุทธาภิเษก          เวลา 17.10 น. และในวันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 มีพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก เวลา 09.00 น. ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์