ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 8/2562

       เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงาน   เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 /ผู้แทนผู้บริหารการศึกษาในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 8/2562 โดยมีนายอนันต์  กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ      เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

 

 

6 total views, 1 views today