ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาและยุทธศาสตร์ฯ

นายภูวเดช อินทรพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการศึกษาศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2561 และ คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นคณะกรรมการและเลขานุการการประชุม และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม

162 total views, 1 views today