ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (กาญจนบุรี) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์    แห่งชาติระดับจังหวัด (กาญจนบุรี) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ให้สอดคล้องระดับประเทศกับระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมดาวดึงส์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม

 

8 total views, 1 views today