ประชุมคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อมูล และจัดทำรายละเอียดเพื่อนำเสนอการบรรจุแต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2562

          เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น.  นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อมูล และจัดทำรายละเอียด      เพื่อนำเสนอการบรรจุแต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท           ทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2562  ณ ห้องประชุมเอราวัณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี           นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์