ประชุมคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอการบรรจุและแต่งตั้งและย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททุกตำแหน่ง

นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมกัน    ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอการบรรจุและแต่งตั้ง  และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททุกตำแหน่ง โดยมีผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1-4 เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.     ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

 

ข้ามไปยังทูลบาร์