ประชุมคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด และนำเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตำแหน่ง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อมูล และจัดทำ     รายละเอียด และนำเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    ทุกประเภท ทุกตำแหน่ง เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมี นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุม

ข้ามไปยังทูลบาร์