ประชุมคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อมูล และจัดทำรายละเอียดและนำเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตำแหน่ง

ข้ามไปยังทูลบาร์