ประชุมคณะกรรมอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2562

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี     ร่วมประชุมคณะกรรมอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2562    ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี /ประธานคณะอนุกรรมการด้าน    การพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม

49 total views, 1 views today