ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นางพรทิพย์ สันทัด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธาน

 

ข้ามไปยังทูลบาร์