ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (กศจ.) ครั้งที่ 1/2562

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (กศจ.) ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562  ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี           เป็นประธานในการประชุม และ นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเลขานุการในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญอาทิ เช่น การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ,การประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ,การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ,การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ,การส่งคำร้องขอย้าย (กรณีพิเศษ) ,การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ) ,การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ,การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์