ประชุมคณะกรรมการรับสมัครและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะกรรมการรับสมัครและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 โดยมี นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์