ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดกาญจนบุรี

         นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.      ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์