ประชุมการดำเนินการโครงการ Smile Kid School bus (รถโรงเรียนอัจฉริยะ)

วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี      นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือในการดำเนินการโครงการ Smile Kid School bus (รถโรงเรียนอัจฉริยะ) ซึ่งเป็นโครงการของบริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ แมเนจเมนจ์ จำกัด  โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี หน่วยงานทางการศึกษาภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น รวมทั้งผู้แทนจากสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์