ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.kanpeo.go.th/wp-content/uploads/2020/04/งานครัว.pdfF

172 total views, 1 views today