ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดกาญจนบุรี

        ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ให้ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในแต่ละจังหวัดที่ประกาศรับสมัคร ยื่นความประสงค์กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่สมัครสอบไว้ โดยระบุที่จะเข้าสอบในจังหวัดที่อาศัยอยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานปัจจุบัน ตามรูปแบบที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำหนด เพื่อลดการเดินทางในสถานการณ์ Covid 19 โดยยื่นความประสงค์ผ่านระบบระหว่างวันที่ 16-22 ธันวาคม 2564 และกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ โดยจัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบในจังหวัดก่อนจนครบทุกรายเรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบ แล้วตามด้วย รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบที่มาจากจังหวัดอื่น พร้อมวัน เวลาสอบ และสถานที่สอบ ภายในวันที่ 21 มกราคม 2565 นั้น

        จึงขอให้ผู้มีสิทธิสอบภาค ก และ ภาค ข ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ รายละเอียดดังนี้

  1. ประกาศฯ , การปฏิบัติตน , มาตรการเฝ้าระวังฯ
  2. แผนการจัดสนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และภาค ข จังหวัดกาญจนบุรี

  1. สนามสอบโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจบุรี
  2. สนามสอบโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
  3. สนามสอบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
  4. สนามสอบโรงเรียนเทพมงคลรังษี
  5. สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี (75 ซอยศุภกิจโกศล ตำบล บ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี)
  6. สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

11,801 total views, 3 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์