ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์ ผสาน

 

 

9 total views, 2 views today