ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562


4.-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์-ผสาน

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์